Kayıtdışı

13 Metrekare Sanat Kolektifi, Kültür İçin Alan’ın desteği ile gerçekleştireceği “Kayıtdışı” Projesinde Mardin kentinde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış sanatçı ve akademisyenlerin katılımı ile kentin hafızasına referans veren ve işlevi zamanla değişmiş belirli yapılar üzerinden kentin ve kentteki mimari mekanların alternatif üretim modellerini tasarlamayı ve resmi olarak kayıt altına alınanın dışındaki belleğinin ortaya çıkarılmasını hedefler. Projelerde ses kaydı, video, fotoğraf, kolaj, heykel, fanzin, harita ve metin üretimi gibi her sanatçının üretim tarzı ve temsil araçlarıyla kayıt altına alınan mekanların kimliğinin ortaya çıkarılıp hafızalarının korunması planlanmaktadır. Projede Mardin kent belleği çalışmalarının sürekliliği ve geleceğe aktarımı kapsamında analog ve dijital olarak ulaşılabilir bir dokümantasyonun yanında 360 derece dijital sergi ve mekana özgü yerleştirmeler yapılması planlanmaktadır.


Katılımcılar: Mehmet Sait Tunç, Amar Kılıç, Büşra Akgeyik, Cebrail Özmen, Nurullah Değer, Murat Küçük, Flaneur İnisiyatifi, Mehmet Ali Boran, ibrahim Ayhan, Adnan Toparlı, Hasan Atılgan, Veysi Anuk, Mehmet Çimen, Canan Budak