Kayıtta

13 Metrekare Sanat Kolektifi’nin “Kültür için Alan” desteğiyle yürüttüğü “Kayıtta”  projesi, Mardin’nin sosyo-ekonomik ve kültürel hafızasına referans veren ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının farklı disiplinlerinde ustalaşmış sekiz zanaatkârı ile kentte yaşayan sekiz sanatçıyı bir araya getirmektedir. Ustalığın ve sanatsal deneyimin sanatsal bir üretime dönüştürüldüğü bu projede katılımcılar kentle iç içe bir atölye deneyimi yaşamaktadırlar.

Mardin, yüzyıllardır mimari tasarımda, tarım alanında ve gündelik ev işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin yanı sıra ziynet (takı) gibi süs ve dekorasyon eşyalarının üretiminde emek veren çok sayıda önemli ustaya ve zanaatkâra ev sahipliği yapmıştır. “Kayıtta” projesinde, kentte hızla gelişen endüstriyel seri üretim karşısında talep görmeyerek yok olmaya yüz tutmuş taş işçiliği, telkâri, semercilik, bakırcılık, demircilik, basmacılık, keçecilik ve ahşap oymacılığı gibi el sanatlarını meslek edinen zanaatkârlara ve bazı butik atölyelere yer verilmiştir. “Kayıtta” projesinde kentin kültürel mirası olan el sanatları, sanatçıların çalışmalarında sanatsal bir anlatı ile yorumlanmakta ve kolektif bir hafızanın parçası haline getirilerek kayıt altına alınmaktadır.

Projede, zanaatkârlar genç sanatçıların çağdaş yorumlarına eşlik ederken sanatçılar da sanat üretimi sürecinde atölyelerde üretilen nesneler ve zanaatkârlarla geliştirdikleri diyaloglar üzerinden çalışmalarını şekillendirmiştir.


Zanaatkarlar / Sanatçılar

Aysel ALVER / Aydın İldoğan
Leyla Keskin / Erkan Muratoğlu
Amar Kılıç / Hilal Yaşlı
Canan Budak / Hasan Özcan
Hamdullah Aydoğan / Şeyhmus Bartan
Ayhan Akikol / Mehmet Toparlı
Ayda Bayruğ / Riva Ezilmez
Baran Aykutbay / Selahattin Babat