Kent Hafızası

Mardin ve bölge hafızası üzerine yapılmış çalışmaların somut olmayan kültürel miras öğelerinden çağdaş sanata, gündelik hayat ritüllerinden video arta/belgesele, sözlü tarih çalışmalarından edebiyata farklı disiplinler ve farklı görsel anlatılarla aktarıldığı ve paylaşıldığı ortak bir platform olan Kent Hafızası, kaydı tutulan bu çalışmaların kalıcı bir arşive dönüşeceği bir hafıza merkezi olma hedefindedir.