“Meskûn Mahal”

“Faillik meseleleri bağlamında, İnsanı merkezine alan bir düşünce ağının içinde; ev, köprüler, sokaklar, caddeler, pasajlar gibi belleğin taşıyıcısı durumundaki mekanların hafızalarına dair gerçekleştirmeye çalıştığımız sanatsal üretimlerimiz ve metodolojileri, ne ölçüde doğru bir üretime ve doğru bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir?
Mehmet Ali Boran, bir mekanı canlı ve cansız mefhumunun eşitlendiği bir zeminde görmeye Çalışarak, kimi arazilerde
yaptığı gözlem ve araştırmalarını ve bu alanlara dair gerçekleştirdiği kimi videolarını ele alacak.
Boran, ayrıca yine çağdaş sanat medyumlarını kullanarak yeni dönem güvenlik sistemlerinin, bitki örtüsü, kayaç türleri, engebelilik gibi Jeo üzerinden denetim ve gözetim sistemlerinin, bilhassa orman yangınları, HES ve asfalt dökme çalışmaları gibi doğaya kalıcı hasarlar bırakan projelerin icrasının başka türlü nedenlerine eğilmeye çalışıyor.”
(Kapalı oturum şekilde gerçekleşecek)